12.4.10

SĪĿΛ ƬƐĿƐИƓҠΛИ ҠƐṖΛĿΛ ΛИDΛ

~~~uıɯɐ

˙˙uıſɐɹ ʇıʞɐʎuǝd nʞɐ ɥɐןuɐʞıɹǝq nɐʞ˙˙sɐןɐɯ ʇıʞɐʎuǝd ıɹɐp nʞɐ ɥɐןıɥnɐſ 'ɥɐןןɐ ɐʎ˙˙˙ʎɐpıɹɟ sıɥʇ ɹɐʇuɐɥ ɐuǝʞ ʞɐu ƃuɐʎ ʇuǝɯuƃıssɐ uɐƃuǝp ɥnuǝd˙˙ʞnqıs ƃuɐʎ nƃƃuıɯ


korang boleh baca tak? silalah telengkan kepala korang..
:)

2 ulasan:

arekymz membuyau berkata...

terbalikkan laptop kejap..
baru dpt bace..

zella y berkata...

terpkasa terbalikkan monitor ni...br dpt baca hehehhe